Seminar științific „Drepturile omului în activitatea poliției”

În contextul marcării Zilei Poliției Naționale în Republica Moldova, cercul științific studențesc „Areopag” a organizat, la data de 21 decembrie 2023, un seminar științific cu genericul „Drepturile omului în activitatea poliției”.

În cadrul seminarului științific s-au abordat diverse aspecte privind respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor ale funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și impactul acestora asupra societăţii.

Participanţii au susţinut relatări referitoare la faptul că gradul de respectare a drepturilor omului reprezintă nivelul de dezvoltare a valorilor democratice într-o societate, iar promovarea, încurajarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului sunt sarcini şi obligaţii prioritare ale unui stat democratic, care are menirea de a asigura o dezvoltare durabilă a societăţii prin intermediul unei guvernări benefice.

Având în vedere că organele de drept sunt  responsabile de asigurarea securităţii cetăţenilor şi apărarea drepturilor fundamentale ale acestora, orice angajat al poliţiei trebuie să-şi cunoască îndatoririle, responsabilităţile şi drepturile statuate, pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor funcţionale.

Seminarul a fost desfășurat într-un format interactiv, prin lucru în echipă, prezentarea subiectelor pe grupe și dezbateri finale.

Odată ce Republica Moldova şi-a declarat cursul strategic ireversibil spre integrare europeană şi valori universale, din care fac parte şi drepturile omului, organele de aplicare a legii urmează să-şi reformateze politicile de activitate pentru a se racorda la aspiraţiile comunităţii europene.