Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Natalia Tîltu

Joi, 21 septembrie 2023, la ora 15.00, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din
cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI la specialitatea 552.03 – drept financiar (bancar,
fiscal, vamal).

La ședință va fi examinată teza de doctor în drept elaborată de dna Natalia Tîltu cu tema
„Supravegherea bancară și rolul acesteia în asigurarea stabilității sistemului financiar-bancar
din Republica Moldova”, perfectată la specialitatea 552.03 – drept financiar (bancar).
Conducător științific: Andrei GUȘTIUC, doctor în drept, conferențiar universitar.

Ședința Seminarului Științific de Profil se va desfășura cu prezență fizică în incinta
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (str. Gheorghe Asachi 21), Sala de conferințe.