Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dl Vladimir Vasiliţa

Marţi, 26 decembrie 2023, la ora 15.00, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne la specialitatea 552.03 – drept financiar (bancar, fiscal, vamal).

La ședință va fi examinată teza de doctor în drept elaborată de dl Vladimir Vasiliţa cu tema „Regimul juridic al obligaţiilor fiscale în Republica Moldova”, perfectată la specialitatea 552.03 – drept financiar (fiscal). Conducător științific: Alexandru Armeanic, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Ședința Seminarului Științific de Profil se va desfășura cu prezență fizică în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (str. Gheorghe Asachi 21), Sala de conferințe.