Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dl Vladimir PUICA

La data de 22.11.2023, orele 15.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, str. Gh.Asachi 21 m. Chișinău, în cadrul şedinţei Seminarului Știinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema EXCESUL DE PUTERE SAU DEPĂŞIREA ATRIBUŢIILOR DE SERVICIU – ANALIZA JURIDICO-PENALĂ, elaborată de către doctorandul Vladimir PUICA.

Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific Radion COJOCARU, doctor în drept, profesor universitar.