Seminar specializat

În perioada 3-6 septembrie 2012, în incinta Academiei în sala de conferinţă s-a desfăşurat seminarul specializat cu genericul „Metode moderne de criminalistică şi tehnici speciale de formare în poliţie ca un instrument utilizat pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii” cu participarea a 5 experţi din Polonia. Din cadrul Academiei au participat dl Iulian Caţ, şef al SRU, maior de poliţie; dna Mariana Rotaru, inspector principal al SP al SRU, căpitan de poliţie.
Colegii din Polonia au prezentat cele mai importante principii ale reformei poliţiei din Legionowo, sistemul de învăţămînt de poliţie cum ar fi: formele, termenii şi procedura de instruire profesională; organizarea şi modul de formare; procesul de transformare a sistemului de educaţie al poliţiei, schimbări calitative şi structurale; încadrarea ofiţerilor de poliţie pentru posturi didactice; etc. Scopul principal urmărit prin desfăşurarea atelierului de lucru este instruirea angajaţilor de poliţie din serviciile resurselor umane şi educaţie, prin preluarea şi implementarea bunelor practici. Acest curs de instruire se înscrie în cadrul suportului acordat Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova de către autorităţile poloneze