Seminar internaţional în or. Tallinn, Estonia, în cadrul Proiectului HRLAW

În perioada 17-20 decembrie curent angajaţii Academiei, Iurie Larii, prorector pentru ştiinţă, și Victoria Jitari, şef interimar al direcţiei mass-media şi relaţii internaţionale, au participat la seminarul internațional de instruire în cadrul Universităţii Tehnologice (TalTech) din or. Tallinn, Estonia.
Seminarul a avut loc în baza Proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova/HRLAW, nr. de referință – 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090), parte componentă a programului Erasmus+, Consolidarea capacităţilor în domeniul învățământului superior. Proiectul este parte componentă a programului pentru educaţie, instruire, tineret şi sport Erasmus+ din cadrul Uniunii Europene. Pe lângă Academia „Ștefan cel Mare”, la proiect mai participă parteneri din Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din or. Bălţi, Ministerul Educaţiei al RM şi ONG CRCT Gutta-Club; din Ucraina participă 4 instituţii superioare de învățământ şi 3 non-academice; parteneri din EU sunt: Universitatea TalTech din Estonia, Institutul Tehnic Regal din or. Stockholm, Suedia, Universitatea din or. Huddersfield, UK, Universitatea-Colegiu din or. Cork, Republica Irlanda și Inercia Digital, Spania.
Activităţile din cadrul TalTech s-au desfăşurat conform programului pus la dispoziție de dna Madli Krispin, coordonator principal al proiectului din partea Estoniei. În cadrul evenimentului, care a avut loc în incinta Universităţii Tehnologice, au fost puse în discuţie următoarele subiecte: managementul resurselor umane din TalTech; sistemul de recunoaştere şi motivare a personalului; recunoaşterea diplomelor comune – bune practici internaţionale şi recomandări; un nou sistem internaţional de luare a deciziilor; gradul de participare a statelor baltice la acest proces; politica de finanţare a învăţământului superior în Estonia, evoluţii în trecut şi prezent, impacte şi rezultate; mobilitatea internaţională a creditelor şi marketing-ul în cadrul TalTech.
Ulterior, dna Kristi Joamets, şef al Facultăţii de Drept, a făcut o prezentare despre facultate, specializări, procesul de mobilitate academică a studenţilor şi a profesorilor. De asemenea, au fost discutate subiecte ce ţin de programe şi curricule a UE, în special: Dreptul internaţional şi relaţii internaţionale; Transferul inovaţiei şi cunoştinţelor; ICM noi reforme şi standarde de curricula; Integritatea academică; Programul de proiectare şi tehnologie pe viitor; Dreptul şi tehnologia pentru viitor, care îmbină competenţele şi abilităţile tehnologiei şi dreptului etc.
Cu siguranță, aceste bune practici ale colegilor estonieni își vor găsi reflectare în procesul educațional și de cercetare al Academiei „Ștefan cel Mare”.
Potrivit planului de activitate, întrunirea finală în cadrul Proiectului HRLAW urmează să se desfăşoare în or. Harkov, Ucraina, în luna mai 2020.