Şedinţă prezidată de Viceministrul Educaţiei

La 11.09.2012 în incinta Ministerului Educaţie a avut loc o şedinţă prezidată de Viceministrul Educaţiei, Loretta Handrabura, unde au fost prezenţi şefii Catedrelor militare ale instituţiilor de învăţământ superior precum, Prorectorii acestor instituţii ce curează catedrele menţionate. Academia ,,Ştefan cel Mare” a fost reprezentată de dl Ghenadie Ciobanu, şef-adjunct al Statului major, maior de poliţie şi dl Vitalie Strungaru, şef al Catedrei „PMTS”, locotenent-colonel de poliţie. În cadrul acestei şedinţe au fost abordate subiectele ce ţin de activitatea catedrelor militare, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 587 din 20.05.2003 „referitor la aprobarea regulamentului de funcţionare a catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior universitar de stat”.