Şedinţa de monitorizare a Proiectului „Educational for eDrone”

La data 20 noiembrie 2020, a avut loc on-line şedinţa de monitorizare a Proiectului „Educational for eDrone”, (Instruirea privind dronele) număr de referinţă 574090-EPP1-2016-1-IT-EPPKA2-CBME-IP. Proiectul este parte componentă a programului pentru educaţie, instruire, tineret şi sport Erasmus+ finanţat de UE acţiunea KA 2 Consolidarea capacitaţilor in domeniul învăţământului superior, cu participarea partenerilor instituţilor superioare de invăţămînt şi asociaţii din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Italia, Franţa, România, Polonia. Monitorizarea cu genericul “Impactul şi sustenabilitatea” a fost efectuată de către reprezentanţii Oficiului Naţional Erasmus+ în Moldova, dna Claudia Melinte, coordonatoarea instituţiei, şi dna Cristina Gherman, administrator. În scopul realizării acestei sarcini, Oficiul Naţional Erasmus+ este mandatat de către Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) a Comisiei Europene. Evenimentul a avut drept scop informarea şi documentarea reprezentanţilor oficiali ai Erasmus+, precum şi a părţilor implicate în procesul de implementare a proiectului referitor la nivelul de realizare a obiectivelor acestuia, problemele şi dificultăţile cu care s-au confruntat în faza de implementare etc, cu participarea reprezentanţiilor instituţiilor partenere din R. Moldova, printre care Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat, Academia de Administrare Publică, Autoritatea Aeronautică şi a Coordonatorului Proiectului Universităţii Sannio din Benevento, Italia.
Şedinţa a continuat cu Sesiunea de întrebări şi răspunsuri, discuţii, schimb de opinii pe marginea implementării proiectului. Reprezentanţii Erasmus+ şi partenerii proiectului au discutat întrebările apărute pe perioada a 3 ani de activitate: utilizarea resurselor disponibile; recomandări privind continuitatea Proiectului la nivel naţional; aplicarea la noi proiecte Erasmus+ etc.