Şedinţa de comemorare a angajaţilor şi pensionarilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi ai Şcolii medii speciale de miliţie din Chişinău, trecuţi în nefiinţă

La 20.12.2014 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc şedinţa de comemorare a angajaţilor şi pensionarilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi ai Şcolii medii speciale de miliţie din Chişinău, trecuţi în nefiinţă.
La eveniment a fost prezentă conducerea Academiei, rudele angajaţilor şi pensionarilor decedaţi, angajaţii şi studenţii instituţiei.
Pe cîteva plazme se derulau imagini din viaţa şi activitatea celor trecuţi în nefiinţă, precum: Tudor Guţu, Vladimir Cara, Victorian Dîrda, Alexandru Borodac ş.a. De asemenea, au fost şi expuse pliante realizate pentru fiecare din ei, însoţite cu cîte o candelă aprinsă.
Conducerea instituţiei a anunţat un minut de reculegere, după care a ţinut un discurs. Ulterior rudele invitate la şedinţă au vorbit despre persoanele dragi pe care le-au pierdut, povestind date din viaţa şi activitatea acestora în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, şi respectiv, în cadrul Şcolii medii speciale de miliţie. Invitaţii au adresat mulţumiri conducerii instituţiei pentru tradiţia instaurată anual în luna decembrie de pomenire a angajaţilor şi pensionarilor instituţiei ce nu mai sînt printre noi, pentru faptul că nu sînt daţi uitării.