Şedinţa de bilanţ privind rezultatele activităţii Academiei „Ştefan cel Mare” pentru anul universitar 2020-2021

Astăzi, 31 ianuarie, pe platforma online a avut loc şedinţa de bilanţ privind rezultatele activităţii Academiei „Ştefan cel Mare” pentru anul universitar 2020-2021, în cadrul căreia au participat factorii de decizie din cadrul MAI, rectoratul şi conducătorii unităţilor structurale ale Academiei.

Prima parte a reuniunii a inclus raportul privind activitatea instituţiei pentru perioada vizată, care a ţinut de misiunile imperative, domeniul de formare profesională, direcţiile prioritare de consolidare şi viziunile Academiei referitoare la evoluţie şi dezvoltare instituţională precum şi a întregului sistem de învăţământ din cadrul MAI.

A doua parte a şedinţei s-a desfăşurat într-un format interactiv. Părţile au evidenţiat, segmentar, problematica existentă precum şi soluţiile identificate în procesele de selectare şi recrutare a potenţialilor apărători ai ordinei de drept, de evoluţie în carieră a funcţionarului public cu statut special, de formare profesională şi racordare a acesteia la rigorile actualităţilor etc.

Totodată, discuţiile s-au axat şi pe stabilirea perspectivelor de dezvoltare precum şi necesităţilor aferente procesului de consolidare a capacităţilor instituţionale.

Formatul abordat a punctat un şir de clarităţi în subiectele disputate, iar discuţiile, per ansamblu, au fost apreciate de conducerea Ministerului de Interne, ca fiind productive.