Şedinţa de bilanţ privind realizările Academiei „Ştefan cel Mare” în anul 2023

La data de 18 ianuarie 2024, a avut loc şedinţa de bilanţ a Academiei „Ştefan cel Mare”. La eveniment a participat Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, Secretarul de stat, Daniella Misail-Nichitin, rectoratul şi conducătorii unităţilor structurale a instituţiei, unde au fost prezentate realizările Academiei în anul 2023, precum şi enunţarea obiectivelor prioritare pentru anul curent.

Reuniunea a fost prezidată de rectorul, Dinu Ostavciuc, care a menţionat că drept urmare al eforturilor comune ale subdiviziunilor Academiei, au fost obţinute rezultate semnificative la următoarele compartimente: învăţământ, ştiinţă, formare, dezvoltare a capacităţii instituţionale, cooperare, mobilitate şi dezvoltare proiecte. Adiţional, a fost prezentată şi o retrospectivă statistică a rezultatelor instituţiei înregistrate în anul 2023.

Totodată, în cadrul şedinţei au fost evidenţiate şi priorităţile primordiale ce urmează a fi implementate în anul 2024 cum ar fi: trecerea la sistemul modular de instruire pentru studenţii ciclului I şi II de studii; crearea unei noi specializări pe domeniul crimelor informatice şi cercetare criminalistică; acreditarea altor programe de instruire; înfiinţarea programului de formare profesională în domeniul managementului la ciclul II (masterat).

De asemenea, rectorul, în alocuţiunea, sa a exprimat gratitudine întregului efectiv al instituţiei pentru realizarea sarcinilor şi a specificat că rezultatele obţinute vor fi consolidate în anul 2024.

În final, Ministrul Afacerilor Interne a apreciat realizările Academiei „Ştefan cel Mare” şi a menţionat că avem toată susţinerea atât personală, cât şi a întregului Minister de Interne pentru a progresa continuu în calitatea procesului de învăţământ.