Securitatea națională și mediul de securitate. Aspecte conceptuale și termeni de referință

La data de 01.11.2022, Catedra management şi comunicare profesională a organizat o lecţie publică pentru studenţii anului II ai Facultăţii Drept, administraţie, ordine şi securitate publică, în contextul disciplinei Securitate internaţională, dedicată aspectelor de securitate naţională şi mediului de securitate.

Lecţia informativ-publică a fost prezentată de către Natalia ALBU, doctor în ştiinţe politice, conferențiar universitar, expert asociat al Centrului de informare şi documentare privind NATO în Republica Moldova. Tematica propusă a reieşit din complexitatea mediului de securitate, riscuri și amenințări generate de factori interni şi externi, precum şi incertitudinea la nivel internaţional, care definește mediul actual de securitate, având influenţă directă și asupra Republicii Moldova.

Studenţii au fost familiarizaţi cu termenii de referinţă privind securitatea şi dimensiunile acesteia pentru a înţelege diversitatea percepțiilor în ceea ce priveşte prioritizarea riscurilor în documentele strategice. Totodată, a fost pus accentul pe principalele metode de asigurare a securității în mediul actual, din perspectiva securității cooperative. Subiectul cheie abordat în cadrul lecţiei au fost obiectivele securităţii naţionale care revin apărării, dar şi promovării valorilor şi intereselor naţionale.

Securitatea naţională prezumă securitatea societăţii şi a cetăţenilor, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi peste hotarele acesteia.