Securitate Cibernetică și Inteligență Artificială: Noi provocări juridice și perspective de reziliență

Asociația de Drept și Științe Administrative și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu susținerea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), la data de 26.01.2024, a organizat conferința cu genericul: „Securitate Cibernetică și Inteligență Artificială: Noi provocări juridice și perspective de reziliență”.

Evenimentul a evidențiat dificultățile și perspectivele de adaptare în ceea ce privește securitatea cibernetică și evoluția inteligenței artificiale în cadrul peisajului geopolitic mondial.

Discursul inaugural al dlui Mircea GEOANĂ, secretar general adjunct al NATO, a subliniat importanța colaborării internaționale în lupta împotriva amenințărilor cibernetice. Dezbaterile din cadrul primei sesiuni plenare, numită „Modalități de cooperare împotriva amenințărilor cibernetice și a războiului cibernetic”, au evidențiat necesitatea unei încrederi solide între state și instituții pentru elaborarea unor strategii comune de securitate cibernetică.

În calitate de vorbitori ai panelului menționat au fost:

– Catrina Maria Manuela, Deputy Director of the National Cyber Secyrity Directorate of Romania;

– Iurie Odagiu, dr., prof.univ., Prim-prorector al Academiei “Ștefan cel Mare” a MAI;

– Dinu Țurcanu, dr., conf. univ., prorector Digitalizare al Universității Tehnice a Moldovei;

– Alexandru Corețchi, director al Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică din Republica Moldova;

– Gabriela Matei, Expert at the Euro-Atlantic Resilience Centre;

– Mykola Kushnir, dr., prof. univ., Department of Radio engineering and Information Security, Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi, Ukraine;

– Mihai Șandru, dr., prof. univ., Coordinator of the Centre for European Law Studies, Institute of Legal Research “Acad. Andrei Rădulescu”, Romanian Academy.

În discursul său dl Odagiu Iu. a menționat că riscul cibernetic reprezintă o preocupare din ce în ce mai mare în societatea modernă, având în vedere creșterea utilizării tehnologiei și a internetului în toate aspectele vieții. În acest context, dezvoltarea competențelor și conștientizarea riscurilor cibernetice sunt esențiale pentru studenți, deoarece aceștia vor deveni viitori profesioniști și membri activi ai societății digitale.

Perspectivele de dezvoltare a studenților în ceea ce privește gestionarea riscului cibernetic sunt multiple și pot fi abordate din mai multe direcții: Educație și formare; Experiență practică și stagii; Conștientizare și educație continua; Colaborare și implicare comunitară.

În final, dezvoltarea la student a abilităților și competențelor în gestionarea riscului cibernetic este esențială pentru a asigura o societate digitală sigură și rezilientă în viitor. Prin educație, experiență practică, conștientizare și implicare comunitară, aceștia pot deveni subiecți eficienți în prevenirea și combaterea infracțiunilor cibernetice.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru diseminarea informațiilor actuale către cei interesați de aceste domenii și va facilita stabilirea de legături și identificarea potențialelor colaborări cu experți recunoscuți la nivel național și internațional, precum și promovarea și implementarea de bune practici în domeniul securității cibernetice în Republica Moldova.