Rezultate obţinute în urma proiectului de cercetare, realizat de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

În urma desecretizării arhivei Ministerului de Interne şi a proiectului de cercetare realizat de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI în comun cu Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, la finele anului 2014 au fost publicate două volume ale lucrării: „Prizonieri de război. Istorie în documente (Lagărele RSSM)”. Autori: Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar şi Ion Varta, doctor în istorie, conferenţiar universitar. Publicaţia reflectă informaţii despre aproximativ 16000 prizonieri din cel De-al Doilea Război Mondial, care reprezintă peste 30 de naţionalităţi şi etnii ale diferitor ţări.
Obiectivul principal al proiectului a constat în recuperarea memoriei istorice, care constituie o dovadă certă a ataşamentului faţă de valorile democraţiei şi respectării drepturilor omului, Uniunea Europeană fiind o sursă de inspiraţie şi de încurajare pentru toate naţiunile care încearcă să însuşească lecţiile istoriei, prin păstrarea memoriei tuturor victimelor conflagraţiilor mondiale. Rezultatele cercetării expuse în volumele respective ale lucrării au fost puse la dispoziţia istoricilor şi generaţiilor de cercetători preocupaţi de problema în cauză. De asemenea, acestea au fost transmise ambasadelor acreditate din Republica Moldova pentru a oferi posibilitate familiilor şi rudelor prizonierilor ce nu au supravieţuit până la întoarcerea în patrie să obţină o informaţie veridică ce varsă puţină lumină asupra sorţii lor. Nu este exclus ca aceste date succinte să reprezinte chiar unica sursă de informaţie despre rudele şi apropiaţii lor.
Acest fapt este confirmat prin scrisorile de mulţumire adresate autorilor din partea mai multor ambasadori acreditaţi în Republica Moldova, precum şi din partea conducătorilor diferitor instituţii şi organizaţii preocupate de problema prizonierilor de război: Serviciul de înştiinţare a rudelor ostaşilor căzuţi ai fostului Wehrmacht (WASt), Fundaţia „Sächsische Gedenkstätten” pentru comemorarea jertfelor represiunilor politice, Biblioteca Arhivei Federale a Germaniei ş.a.