LISTA EXPERŢILOR
CU DREPT DE A EFECTUA EVALUAREA DE TIP PEER-REVIEW
A ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PREZENTATE SPRE PUBLICARE ÎN REVISTA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „LEGEA ȘI VIAȚA = LAW AND LIFE = ЗАКОН И ЖИЗНЬ”

 1. Armeanic Al., dr., conf. univ., Academia de Studii Economice din Moldova.
 2. Ardelean Gr., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 3. Bantuş Ig., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 4. Belecciu Şt., dr., prof. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 5. Bulai Iu., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 6. Bujor V., dr., prof. univ., Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată.
 7. Cananău A., dr., prof. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 8. Cernomoreţ S., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 9. Cicala Al., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 10. Chiriţa V., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 11. Creangă L., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 12. Cojocaru R., dr., prof. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 13. Costachi Gh., dr. hab., prof. univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
 14. Cuşnir V., dr. hab., prof. univ., vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova.
 15. Erhan I., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 16. Gherman M., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 17. Gladchi Gh., dr. hab., prof. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 18. Glavan B., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 19. Ionaşcu V., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 20. Larii Iu., dr., prof. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 21. Luchin L., dr., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 22. Nastas A., dr., conf. univ. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 23. Odagiu Iu., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 24. Osadcii C., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 25. Osoianu T., dr., prof. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 26. Ostavciuc D., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 27. Pareniuc Al., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 28. Pavlencu M., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 29. Peța C., dr., prof. univ., Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, România.
 30. Pilat A., dr., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 31. Pilat S., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 32. Rusnac C., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 33. Rusu O., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 34. Slisarenco I., dr., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 35. Trofimov I., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 36. Țical G.-M., dr., prof. univ., membru titular al Academiei de Științe a Securității Naționale (București, România), membru asociat al Academiei Oamenilor de Științe din România, Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, România.
 37. Ursu V., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 38. Zavatin V., dr., conf. univ. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
 39. Zosim Al., dr., conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.