Redactor-şef:
dr. Iurie LARII, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
Redactor-şef adjunct:
dr. Radion COJOCARU, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
 
 
MEMBRI:
 
dr. Costică VOICU, prof. univ., Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, România
др. Виктор Н. БЕСЧАСТНЫЙ, профессор, руководитель Секретариата Конститу-ционного Суда Украины, заслуженный юрист Украины
dr. Nelu NIȚĂ, prof. univ., Universitatea „George Bacovia”, Bacău, România
dr. George-Marius ŢICAL, prof. univ., membru titular al Academiei de Științe a Securității Naționale (București, România), membru asociat al Academiei Oamenilor de Științe din România, Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, România
dr. Cezar PEŢA, prof. univ., Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, România
dr. hab. Valeriu CUȘNIR, prof. univ., vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova
dr. hab. Pavel MORARU, conf. univ., Departamentul Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România
dr. hab. Gheorghe GLADCHI, prof. univ., Academia „Ştefan cel Mare”a MAI al Republicii Moldova
dr. Rodica-Diana APAN, conf. univ., membru al International Asociatiaton on Consumer Law, membru susţinător al European Coalition for Responsible Credit, membru de onoare al Asociației de drept privat comparat, membru și preşedinte al Asociaţiei Consilierilor Juridici din România, filiala Maramureş, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca, România
dr. Mihail DAVID, International Police Association, Constanţa, România
dr. Bogdan Cătălin PĂUN, avocat, Baroul jud. Prahova, Ploiești, România
dr. Tudor OSOIANU, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Igor TROFIMOV, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Veaceslav URSU, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Ştefan BELECCIU, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Marian GHERMAN, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Alexandru PARENIUC, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Alexandru ZOSIM, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Liliana CREANGĂ, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Igor BANTUȘ, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Lilian LUCHIN, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
dr. Constantin RUSNAC, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
Ruslan CONDRAT, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, master în drept