Retragerea trupelor sovietice din Afganistan

Astăzi, 15 februarie 2021 marcăm cei 32 de ani de la retragerea contingentului limitat de trupe din Afganistan. Cu acest prilej, în numele întregului colectiv al Academiei, veteranilor le-au fost adresate cuvinte de mulțumire pentru bărbăția, curajul și dârzenia de care au dat dovadă în lupta pentru pace.
Acest act de mare devotament şi simţ al datoriei mereu va constitui un exemplu pentru generaţiile în devenire.