Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne

În perioada 27-28 septembrie 2022, Departamentul de selectare și evaluare al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, în comun cu PNUD și compania Codwer, a organizat şi desfășurat instruiri cu privire la aplicarea platformei Sistemului informațional „Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne” (RERU).

La instruire au participat angajați ai subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul de resort.

Platforma Sistemului informațional RERU are menirea să modernizeze sistemul de management al resurselor umane prin digitalizarea procesului de recrutare, evaluare şi selectare.