Răspunderea penală și civilă pentru poluarea apei

Recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a fost elaborată și publicată monografia cu genericul: „Răspunderea penală și civilă pentru poluarea apei”, a cărei autori sunt Grigore Ardelean, Marcel Boșcaneanu  și Veaceslav Ursu.

Prezentul studiu monografic vine să surprindă așteptările tuturor celor preocupați de domeniul protecției mediului, mai ales atunci când practica judiciară actuală simte necesitatea stringentă de recomandări și comentarii științifice fundamentate, destinate pentru a soluționa aspectele discutabile cu referire la aplicabilitatea prevederilor art. 229 CP RM.

Această cercetare științifică mai este dictată și de necesitatea actuală a identificării unor noi mecanisme de reparare a prejudiciului cauzat prin infracțiunea de poluare a apei, încercând a combina mecanismul răspunderii civile delictuale cu cel al răspunderii pentru prejudiciul ecologic.

Prin urmare, scopul lucrării de față se reflectă în năzuința autorilor de a pune la dispoziția tuturor subiecților interesați de protecția mediului, inclusiv prin norme de drept penal, un studiu monografic ce reflectă rezultatul investigațiilor științifice asupra cadrului juridic incriminator al infracțiunii de poluarea apei, analizei și interpretării complexe a mecanismului răspunderii civile reparatorii pentru daune de mediu, relevării și soluționării problemelor cu care se confruntă organele de drept la încadrarea juridică a infracțiunii cercetate, precum și optimizării, formulării unor propuneri de lege ferenda menite să sporească calitatea reglementărilor în domeniu.

Cercetările îndreptate spre atingerea scopului prestabilit, intenționează a fundamenta, în paralel, și o nouă concepție privitoare la considerarea penală a acțiunilor ce determină diminuarea calității apei, adaptată și mai mult la exigențele materiei de mediu.

Pe lângă abordarea multidimensională, în premieră absolută la nivel național, s-a efectuat o analiză a cadrului juridic incriminator ce a făcut posibilă identificarea, fundamentarea și argumentarea științifică a necesității introducerii în Codul penal al Republicii Moldova a unei noi componențe de infracțiune ce atentează la calitatea apei. Rezultatele inovatoare obținute se mai particularizează și prin formularea unui cadru juridico-penal absolut nou de incriminare a faptei prevăzute la art. 229 din CP al RM, având la bază o concepție distinctă, generată și impusă de exigențele actuale ale legislației de mediu.