Psihopedagogia – parte componentă a formării profesionale a angajaţilor MAI

La data de 3 octombrie 2023, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a demarat cursul de recalificare profesională ,,Psihopedagogie”. Cursul este organizat de către Catedra management şi comunicare profesională în colaborare cu Direcţia dezvoltare profesională. Beneficiari ai cursului sunt angajaţii MAI şi ai Academiei ,,Ştefan cel Mare”, cu funcţii care necesită studiile psihopedagogice.

Scopul cursului constituie fundamentarea şi crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea personalităţii, asigurarea calităţii procesului educaţional, precum şi aplicarea practicilor moderne de educaţie în conformitate cu documentele de politică educaţională.

Importanţa programului rezidă din promovarea competenţelor psihopedagogice ale angajaţiilor MAI şi Academiei ,,Ştefan cel Mare”, în vederea favorizării diseminării eficiente a prevederelor legale din domeniu, creării unui climat de ordine, nondiscriminare, toleranţă, disciplinării nonviolente, prevenirii criminalităţii printre cetăţeni.