Protejarea mediului înconjurător

Ziua Mondială a Mediului este aniversată în fiecare an la data de 5 iunie și are drept scop sporirea informării și conștientizării populației cu privire la importanța protecției resurselor naturale și manifestării grijii pentru patrimoniul natural.
Cu acest prilej, membrii AO „Moștenitorii lui Ștefan cel Mare”s-au alăturat tuturor celor interesați de problemele de mediu pentru a semnala studenților, comunității academice, dar și comunităților locale, importanța unui mediu înconjurător menținut echilibrat pentru continuarea civilizației umane.
În acest context, membrii asociației, care sunt studenți ai Academiei, au organizat o acțiune de salubrizare a teritoriului adiacent Lacului din Muzeul satului.
„Este important să avem grijă de mediul în care trăim. Prin această acțiune dorim să sensibilizăm opinia publică, și mai ales tinerii, față de problemele ecologice cu care se confruntă Republica Moldova. Îi îndemnăm pe toți să organizeze astfel de activităţi pentru a întreține un mediu curat și a ne bucura de frumusețea naturii” a declarat studentul Academiei, președinte al Asociației Obștești „Moștenitorii lui Ștefan cel Mare”, Victor Harabagiu.