Promovarea egalităţii de gen şi combaterea violenţei, actualitate şi tendinţe

La data de 08 decembrie 2021, Direcţia dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a organizat o activitate ştiinţifică cu genericul „Promovarea egalităţii de gen şi combaterea violenţei, actualitate şi tendinţe”, cu scopul de a sensibiliza şi conştientiza fenomenul violenței împotriva femeilor, desfăşurat în contextul campaniei „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen”.

La această activitate au participat audienţii cursurilor de pregătire iniţială, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Direcţiei dezvoltare profesională. Pe parcursul acestei sesiuni au fost puse în dezbateri multiple aspecte precum: combaterea stereotipurilor de gen, importanța disponibilității serviciilor de susţinere a victimelor şi încurajarea acestora să raporteze cazurile de violență care au avut loc, precum şi reglementarea juridică a ordonanţei de protecţie a victimelor.

Totodată, o abordare deosebită a fost axată şi pe prevederile tratatului internaţional care recunoaște fenomenul violenţei împotriva femeilor drept o violare a drepturilor omului şi o formă de discriminare. Pentru Republica Moldova, este imperativă ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută şi cu titlul de „Convenţia de la Istanbul”.

La final, au fost acordate certificate de participare tuturor celor implicaţi în activitatea menţionată.