Promoția nr.14 în vizită la Alma Mater

Sâmbătă, 19 august, pe teritoriul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, a răsunat comanda „Adunare pe platou!” pentru promoția nr.14, seria 2004-2008 cu ocazia consemnării a 15 ani de la absolvirea instituţiei.

La evenimentul prilejuit întâlnirii absolvenţilor a participat conducerea Academiei şi cadrele didactice ale instituţiei, care au contribuit în mod semnificativ la formarea profesională a acestora.

Revenind la Alma Mater, absolvenții au avut ocazia să-şi revadă colegii şi dascălii, dar şi evoluția calitativă a Academiei în toate domeniile: schimbările esențiale de infrastructură, dotările de care dispune instituția, condițiile actuale de trai și de instruire a studenților, inovațiile pe segmentul educațional și de cercetare etc.

Evenimentul s-a deschis cu o rugăciune oficiată de preotul paroh Octavian Moşin, după care oaspeţii au vizitat muzeul instituţiei și alte edificii urmând un itinerar prestabilit.

Cu acest prilej, prim-prorectorul pentru studii și management al calității, Iurie Odagiu și prorectorul pentru formare și personal, Iulian Caț, au decernat absolvenţilor diplome, în semn de apreciere pentru contribuţia personală în vederea consolidării interferenţei generaţiilor de apărători ai ordinii de drept şi aportul adus la promovarea imaginei şi prestigiului Academiei „Ștefan cel Mare”.

Întrunirea s-a desfăşurat într-o atmosferă familială, discuțiile s-au axat pe amintiri frumoase din trecut, iar imaginile din anii de studenţie le-au oferit absolvenților momente de nostalgie.

Este de menționat faptul, că la iniţiativa acestei promoţii, prin intermediul Asociației Obștești ,,ASICS” s-a decis acordarea unei donaţii sub formă de bursă în valoare de 20000 lei fiecăruia, celor 5, cei mai buni studenți eminenți. Această bursă va fi oferită lunar, în tranșe, pe parcursul a 10 luni consecutive ale anului universitar 2023-2024. Totodată, asociația a oferit o donație în valoare de 25000 lei pentru reabilitarea Centrului de cultură spirituală și educație militaro-patriotică, ce include o capelă în numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtător de Biruință care, la etapa actuală, necesită o reparație capitală.

Conducerea și colectivul Academiei adresează sincere mulţumiri absolvenților și Asociației Obștești ,,ASICS” pentru gestul generos și suportul acordat în vederea stimulării generațiilor în devenire.