Promoţia a III-a din 2021 la cursul de formare managerială. Nivelul I – management de bază

În perioada 24.05 – 18.06.21, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare”, a fost organizat şi desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază pentru anagajaţii din cadrul subdiviziunilor MAI.

Activitățile de instruire au fost organizate în sălile de curs cu respectarea tuturor regulilor de protecție împotriva COVID-19, sub ghidarea unei echipe de formatori cu vastă experiență în domeniu din cadrul subdiviziunilor MAI, abordând subiecte privind managementul organizațional, procesele manageriale în cadrul organizației, instrumente manageriale eficiente de planificare, organizare, monitorizare și evaluare a activităților, etc..

Evaluarea finală a cunoștințelor a celor 2 grupe de audienți s-a realizat prin prezentarea în faţa comisiei MAI a unei lucrări practice cu tematica „Bunele practici, recomandări/studiu de caz privind procesul de planificare, organizare, coordonare şi controlul al activităţii în subdiviziune”, sau  „Prezentarea bilanţului de activitate (6 luni anul curent) a subdiviziunii (obiective, realizări, provocări, recomandări, perspective etc.).

Menţionăm faptul că la finalizarea programului de instruire au fost eliberate certificatele confirmative de absolvire a cursului, promovând cursul cu succes 41 angajaţi din cadrul subdiviziunilor subordonate ale MAI într-o atmosferă festivă cu praticiparea Secretarului de stat al MAI, dl. Sergiu Golovaci.