Promoţia a II-a anului 2022 la cursul de formare managerială. Nivelul I – management de bază

În perioada 03.05.2022-27.05.2022 în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională s-a desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază. Cursul s-a axat pe consolidarea cunoștințelor și competențelor manageriale, formarea corpului de conducători competenți, profesioniști și integri apţi să asigure conducerea eficientă a subdiviziunii/instituției pe care o reprezintă.

Viitorii manageri au avut oportunitatea să participe la sesiunile de întrevedere cu secretara de stat a MAI, Daniella Misail-Nichitin și șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care le-au transmis mesaje privind realizarea serviciului public de calitate având la bază corectitudine, transparență și integritate, precum şi călăuzindu-i spre o carieră de succes.

În cadrul activităților de instruire, cursanţii au beneficiat de schimbul de experiență în domeniul managerial, asigurat prin exemple din practica profesională a avocatului şi ex-directorului adjunct CNA, Cristina Ţărnă, și avocatului Promo-Lex Vadim Vieru. Modulul de instruire „Tehnologii informaţionale”, a fost realizat de către Prorectorul Universităţii Tehnice din Moldova, Dinu Ţurcanu.

Concomitent, la cursul menționat, au fost implicaţi formatori din cadrul instituţiei, cât şi formatori invitaţi cu o bogată experienţă în activitatea profesională din cadrul subdiviziunilor MAI.

Finalizarea programului de instruire s-a desfășurat cu evaluarea cunoştinţelor şi eliberarea certificatelor confirmative de absolvire a cursului.

Totodată, şase absolvenţi ai cursului au fost apreciaţi cu diplome de merit din partea  conducerii MAI, pentru performanţele obţinute.