Programul Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională cu genericul: „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice”

Link