Profesorul Vasile Florea s-a stins din viaţă la vârsta de 82 de ani

La data de 8 ianuarie 2019 a trecut la cele veşnice Vasile Florea, doctor în drept, profesor universitar al Catedrei „Ştiinţe penale” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.
De la înfiinţarea Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” şi până în ultima zi din viaţă V. Florea a activat neostenit în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior, reuşind să lase urme profunde în domeniul pregătirii multor generaţii de jurişti calificaţi care activează şi astăzi în diferite structuri importante abilitate cu competenţe de menţinere a ordinii de drept. O mare parte a cadrelor didactice ale Academiei sunt discipoli ai distinsului profesor, continuând până în prezent să se călăuzească în activitatea lor profesională de experienţa şi sfaturile utile ale acestuia.
Savantul rămâne a fi o notorietate pentru întreaga comunitate academică. Pe lângă faptul că s-a remarcat printr-o activitate didactică prodigioasă, a reuşit să se afirme şi prin prisma multiplelor cercetări ştiinţifice realizate în domeniul dreptului. Aceasta din urmă i-a adus un mare prestigiu în mediul oamenilor de ştiinţă din ţară şi de peste hotare.
Interesul deosebit al profesorului V. Florea manifestat faţă de studiul răspunderii penale pentru infracţiunile medicale a devenit, pe parcursul anilor, preocupaţia lui de bază, iar rezultate valoroase obţinute în acest domeniu şi-au găsit reflectare în 6 studii monografice, dintre care 1 editat de comunitatea ştiinţifică din Germania, şi în peste 100 de articole ştiinţifice.
Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept în anul 2011, prin decretul preşedintelui Republicii Moldova dlui Vasile Florea i s-a conferit distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”.
Cu durere în suflet, întregul colectiv al Academiei exprimă condoleanţe familiei, rudelor şi prietenilor profesorului V. Florea.
Funeraliile regretatului profesor vor avea loc vineri, 11 ianuarie, începând cu orele 8.30 în holul blocului central al Academiei „Ştefan cel Mare” (str. Gh. Asachi 21) şi vor continua cu înhumarea corpului neînsufleţit la Cimitirul Central Ortodox din Chişinău.