Profesorul Mihail Gheorghiţă s-a stins din viaţă la vârsta de 73 de ani

La data de 13 martie 2022 a trecut în neființă Mihail Gheorghiţă, exprim-locţiitor al comandantului pentru studii al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”, doctor habilitat în drept, profesor universitar, colonel de poliţie în rezervă.

S-a născut la 4 iulie 1948 în satul Floreşti, raionul Ungheni.

Potenţialul intelectual şi spiritul de iniţiativă de care a dat dovadă pe parcursul activităţii s-au înrădăcinat în profilul personalităţii încă de pe timpul desfăşurării studiilor. Astfel, Domnia sa absolveşte Şcoala superioară a Comitetului Securităţii de Stat al URSS din oraşul Moscova, obţinând calificarea de jurist. Mai târziu, în 1978 se înscrie prin corespondenţă, la aspirantura aceleiaşi instituţii, unde va începe puţin mai târziu activitatea didactică la catedra de criminalistică. Alături de personalităţi remarcabile în domeniu, înregistrează o serie de realizări, iar în anul 1989 susţine teza de doctor în drept.

În urma destrămării URSS, după 20 de ani de muncă în organele securităţii de stat, revine la baştină. Practic de la înfiinţarea Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”, din noiembrie 1990 şi până în aprilie 1994 este numit în funcţia de prim-locţiitor al comandantului pentru studii. Experienţa şi cunoştinţele posedate le-a aplicat pe larg la selectarea cadrelor, inclusiv a cadrelor didactice. Sub conducerea dumnealui s-au desfăşurat concursurile pentru ocuparea posturilor vacante şi admiterea la studii. În anul 1993 obţine titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar.

Fiind preocupat de dezvoltarea învăţământului superior în Republica Moldova, dumnealui optează pentru înfiinţarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, a cărui cofondator este. La iniţiativa dlui Mihail Gheorghiţă a fost înaintată candidatura domnului Andrei Galben la funcţia de rector al universităţii nou-formate. Ulterior, se pensionează din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi continuă activitatea didactico-ştiinţifică în cadrul ULIM, la funcţia de prim-vicerector.

În anul 1996, este numit consilier-prezidenţial pe problemele organelor de drept. Din ianuarie 1997 deţine consecutiv funcţiile de: prim-vicerector al Institutului de Ştiinţe Reale al Universităţii de Stat din Moldova, director al Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei etc.

A publicat peste 180 de lucrări şi articole ştiinţifice în domeniul dreptului, printre care: 4 monografii, 2 manuale, un Tratat de Metodică Criminalistică. În 2001 a susţinut teza de doctor habilitat în drept, iar apoi a obţinut şi titlul de profesor universitar.

A fost o personalitate cunoscută atât în Republica Moldova, cât şi peste hotare, îndeosebi pentru munca în calitate de conducător ştiinţific al multor generaţii de cercetători. A ghidat elaborarea şi susţinerea unui număr impunător de teze de doctor. A fost membru al Seminarului Ştiinţific Interuniversitar de profil la specialitatea „Drept penal”, membru al colegiilor de redacţie la revistele „Legea şi viaţa” şi „Avocatul poporului” etc.

Pentru munca sa prodigioasă a fost decorat cu un şir de distincţii de stat, departamentale şi instituţionale.

Întreaga comunitate academică transmite sincere condoleanțe și compasiune familiei îndurerate în aceste momente triste.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!