Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie

La data de 08 iunie 2022, în incinta Academiei „Ştefan Cel Mare”, și-a desfășurat lucrările Conferința științifică studențească cu genericul ,,Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie (Ediția a X-a)”. Evenimentul a fost organizat de către cercul ştiinţific studenţesc „Gaudeamus” al catedrei ,,Drept Penal și Criminologie”.

La acest forum ştiinţific au participat personalul didactic și studenții instituţiei.

Scopul întrunirii a constat în implicarea activă a studenţilor în cercetarea multiplelor dimensiuni în identificarea lacunelor de ordin legislativ, care vizează problemele actuale ce ţin de acest domeniu.

La finele conferinţei au fost trasate un şir de concluzii şi recomandări, iar studenţii au fost premiaţi cu certificate de participare pentru aportul adus în cadrul sesiunii.