Primul Război Mondial – o lecţie pentru generaţia contemporană

La data de 09 noiembrie în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Primul Război Mondial – o lecţie pentru generaţia contemporană”, dedicată comemorării victimelor Primului Război Mondial.
La eveniment a fost prezent Secretarul General de Stat Simion Carp, conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, cadrul profesoral didactic, studenţii anului III de studii, Facultatea Drept.
În urmă cu un secol, pe data de 11 noiembrie 1918, a luat sfârşit Primul Război Mondial, care a lăsat după sine 16 mil. de victime. Tragedia războiului s-a răsfrânt şi asupra spaţiului românesc. Doar în Basarabia, în viziunea istoricului I.Nistor, în armata rusă au fost mobilizaţi peste 300 de mii de cetăţeni, date ce au fost colectate în baza documentelor de arhivă şi a publicaţiilor din ziarele Besarabskie gubernskie vedomosti. Numărul total al participanţilor nu este exact, ţinând cont de faptul că românii au luptat în componenţa armatelor ruse, române şi austriece.
În urma investigaţiilor efectuate în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” s-a reuşit a scoate din anonimat şi a da publicităţii în lucrarea ,,Tradiţii militare (trecut, prezent şi viitor)”, numele a 7 mii de conaţionali căzuţi în lupte, a celor răniţi şi a celor dispăruţi fără urmă. Cadrul geografic al investigaţiei a cuprins toate unităţile administrative ale Basarabiei. Această cifră reprezintă doar o mică parte a pierderilor umane româneşti în Primul Război Mondial. Literatura istorică vehiculează cifra de 100 mii de basarabeni căzuţi pe câmpul de luptă, fapt ce ne îndeamnă să continuăm activitatea ştiinţifică, prin scoaterea din anonimat ai eroilor români. Iar pentru societatea contemporană este important ca generaţia tânără să-i comemoreze pe cei care au căzut pe câmpul de luptă.
În urma acestei activităţi ştiinţifice s-a luat decizia de a transmite informaţia documentară obţinută în localităţile de baştină al eroilor basarabeni. De asemenea, s-a considerat necesar identificarea monumentelor istorice dedicate eroilor români şi popularizarea acţiunilor privind reabilitarea şi ocrotirea acestora.