Primii absolvenți ai noului program de formare profesională

În perioada 03.05.2022-19.08.2022, Direcția dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a organizat şi desfăşurat cursul de formare iniţială pentru ofiţeri (grupa academică 109), conform noului Program de instruire.

Noul Concept a fost elaborat urmare a ședințelor de lucru în comun cu factorii de decizie din cadrul MAI, ai autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia, având drept scop îmbunătăţirea procesului de studii, extinderea duratei de instruire, precum şi adaptarea Programei de formare la cerinţele şi standardele ocupaţionale specifice domeniilor de specialitate, cum ar fi: Activitatea specială de investigaţii, Activitate de urmărire penală/specialist criminalist, Activitate de ordine şi securitate publică, Securitatea frontierei/domeniul migraţiei.

Procesul de instruire s-a axat pe inițierea cursanților cu cadrul de competențe generale și speciale, dobândirea aptitudinilor profesionale, valorificarea abilităţilor practice, realizate în cadrul orelor de curs şi al vizitelor de studiu în subdiviziunile subordonate MAI, printre care: Inspectoratul naţional de investigaţii al IGP, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, Direcția de Poliție a mun. Chișinău, Direcţia chinologică a IGP, Secția protecția datelor cu caracter personal a IGP, Secţia monitorizare şi documentare trafic rutier a Direcţiei poliţiei patrulare a INSP al IGP.

Cunoştinţele asimilate în cadrul noului program de formare a funcţionarilor publici cu statut special, vor asigura cizelarea intervenţiei profesionale şi realizarea mai eficientă a atribuţiilor funcţionale de către cei 23 de absolvenți, iar prin urmare, ridicarea nivelului de calitate a serviciilor publice prestate.