Prezentarea raportului de evaluare strategică al CEPOL

La data de 8 iulie 2022, Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda desfăşurării evenimentului de prezentare a raportului CEPOL privind „Evaluarea strategică a sistemului educaţional şi de formare în domeniul forţelor de ordine din Republica Moldova, organizat de Ministerul Afacerilor Interne şi Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, cu participarea  Secretarului general al MAI, Serghei Diaconu, Secretarii de Stat al MAI, Daniella Misail-Nichitin şi Jana Costachi, şefi ai subdiviziunilor MAI, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, precum şi parteneri de dezvoltare din societatea civilă.

Întrunirea a avut drept scop reuniunea partenerilor internaţionali şi naţionali, interesaţi de promovarea educaţiei pentru schimbarea productivă în vederea aplicării legii, în sprijinirea unei societăţi inovatoare şi deschise, care aspiră la dezvoltarea unei capacităţi umane durabile.

În cadrul şedinţei s-au discutat segmentele de acţiuni ce sunt necesare pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului educaţional al MAI şi anume: abordarea politică şi strategică, structurile şi organizarea sistemului educaţional, metodologiile de învăţare curriculară, asigurarea calităţii şi acreditarea, recrutarea de personal şi profesori, infrastructura şi logistica, cercetare şi inovaţie, cooperare interinstituţională şi cea internaţională. Totodată, pentru fiecare proces identificat s-au recomandat propuneri de reformare şi optimizare.

„Oamenii sunt cea mai importantă resursă pe care o avem în cadrul sistemului, iar de pregătirea profesională a fiecărui specialist din MAI depinde calitatea serviciilor pe care noi le oferim cetățenilor. În acest sens, procesul educațional și formarea profesională continuă trebuie modernizate conform standardelor de calitate europene. Această evaluare strategică realizată de către experții CEPOL vine exact când este nevoie, chiar la etapa de finalizare a programului de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025. Recomandările vor fi incluse in program”, a menționat Daniella Misail-Nichitin, secretar de stat al MAI.

„Sistemul educațional va rămâne o prioritate pentru o comunitate profesională de aplicare a legii, iar CEPOL este onorat să contribuie la un ecosistem mai sigur. Această evaluare se concentrează pe elemente cheie: integrare, digitalizare și infrastructură. Pentru a asigura sustenabilitatea, există o nevoie puternică de angajament strategic, predictibilitate și sprijinul partenerilor internaționali. Suntem recunoscători pentru încrederea construită între Ministerul Afacerilor Interne și CEPOL, precum și pentru angajamentul agențiilor de aplicare a legii din Republica Moldova față de formare”, a menționat Alexandru Niculiță, șeful Unității de Cooperare Internațională a Agenției UE pentru Formare în materie de Aplicare a Legii (CEPOL).

Este de menţionat faptul că evenimentul ce a avut loc face parte din cadrul proiectului „Parteneriatul Operațional și de Formare Împotriva Crimei Organizate”, prin care CEPOL și-a propus, să inițieze sinergii între diferite unități operaționale, să faciliteze un cadru de colaborare mai strâns şi mai structurat între instituţiile de formare şi unităţile operaţionale, care să asigure dezvoltarea cunoştinţelor în baza necesităţilor operaţionale.