Prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi traficului de fiinţe umane, asigurarea drepturilor omului şi egalităţii de gen

Astăzi, 14.04.2022, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat seminarul informativ-educativ „Prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi traficului de fiinţe umane, asigurarea drepturilor omului şi egalităţii de gen”, destinat studenţilor Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică.

Activitatea de instruire a fost susţinută de Preşedinta Asociaţiei Obşteşti Veronica Lupu, expertă cu o vastă experienţă în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.

Experta a familiarizat participanţii cu tendinţele actuale ale fenomenului traficului de fiinţe umane, prevenirea fenomenului violenţei în familie, combaterea stereotipurilor de gen, precum şi eforturile comune în prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă asupra femeilor, aducând exemple bazate pe cazuri reale.

Evenimentul a fost organizat în cadrul parteneriatului dintre AO „Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică din Republica Moldova şi Academia „Ştefan cel Mare”, în vederea promovării în comun a principiilor democraţiei paritare privind egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi şi integrarea acestora în politicile publice. Seminarul a avut drept scop creşterea gradului de informare şi sensibilizare a audienţilor cu privire la problematica traficului de fiinţe umane, violenţei domestice, şi egalităţii de gen, precum şi identificarea unor soluţii eficiente contra acestui fenomen. Responsabili de organizarea instruirii a fost Direcţia cooperare internaţională a instituţiei.