Polițiștii moldoveni vor desfășura exerciții de securitate împreună cu omologii lor din Polonia RO/ENG

În perioada premergătoare Summitului Comunităţii Politice Europene, Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE) vine cu o serie de informații și recomandări de interes public, care vizează activitatea cotidiană a cetățenilor în condiții de confort și siguranță. 

Astfel, GMSS-CPE vă informează că începând cu astăzi și timp de o săptămână, pe teritoriul Republicii Moldova va fi desfășurat un exercițiu comun de antrenament a polițiștilor moldoveni împreună cu angajații poliției din Polonia, în cadrul căruia va fi implementat un nou stil de exerciții și tehnici speciale, inclusiv cu elicopterul. 

Acțiunile au drept scop creșterea eficienței modului de pregătire și desfășurare a acțiunilor/misiunilor; evaluarea nivelului de pregătire al angajaților Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției; testarea noilor tactici, tehnici și procedee de acțiune; precum și asigurarea securității și exersarea acțiunilor în contextul Summit-ului european care va avea loc în Republica Moldova- un eveniment care solicită mult profesionalism.

Solicităm cetățenilor să evite răspândirea informațiilor eronate și să se informeze doar din surse sigure.

Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor. 

————————————————————————

Moldovan policemen will conduct security exercises together with their Polish counterparts 

In the run-up to the Summit The European Political Community , the Media Group for Security News (MGSN-EPC) comes with a series of information and recommendations of public interest, aimed at the daily activity of citizens in conditions of comfort and safety.

Thus, the MGSN-EPC informs you that starting today and for one week, a joint training exercise of Moldovan police officers together with Polish police officers will be held on the territory of the Republic of Moldova, during which a new style of exercises will be implemented along with new special techniques, including by using the helicopter.

The actions are aimed at increasing the efficiency of the way of preparing and carrying out the actions/missions; evaluation of the level of training of the employees of the „Fulger” Special Purpose Police Brigade of the General Police Inspectorate; testing new tactics, techniques and procedures; as well as ensuring security and practicing actions in the context of the European Summit that will take place in the Republic of Moldova – an event that requires a lot of professionalism.

We ask citizens to avoid the spread of erroneous information and to obtain information only from reliable sources.

The MGSN-EPC includes the communicators from the national public order, security and national defence institutions: Ministry of Internal Affairs with the General Police Inspectorate, Border Police, General Inspectorate for Emergency Situations, General Inspectorate for Migration, General Inspectorate of Carabineers, MIA’s Academy ‘Stefan cel Mare’; State Protection and Guard Service; Security and Intelligence Service; Ministry of Defense; General Prosecutor’s Office; Civil Aviation Authority; National Administration of Penitentiaries.

The MGSN-EPC recommends everyone to get informed from official sources.