Perspective de evoluție în cooperarea cu partenerii de dezvoltare

La 8 septembrie curent, Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda delegaţiei GS Foundation, reprezentată de Georg Fliege, senior leadership, expert și Peter Schmidts, asistent de proiect.

La rândul său, Academia „Ştefan cel Mare” a fost reprezentată de către rectorul instituției, comisarul-şef Dinu Ostavciuc, prim-prorectorul pentru studii şi management al calităţii, comisarul-şef Iurie Odagiu, prorectorul pentru administrare şi gestionare proiecte, comisarul-şef Nicolai Ranga și șeful interimar al Direcţiei cooperare internaţională, comisarul Vasile Cojuhari.

Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea proiectelor comune, prioritar, vizând consolidarea instituţională pe aspectele de infrastructură și e-learning, dar care necesită investiţii semnificative, în vederea asigurării instruirii de înaltă calitate, în conformitate cu standardele europene.

De asemenea, oaspeţii au fost informați despre proiectele finalizate cu succes, precum și cele în derulare, totodată, arătându-se interesaţi de perspectivele cooperării, care, în rezultat, va spori vizibilitatea Academiei „Ştefan cel Mare” și alinierea instituției la rigorile europene. Astfel, vizita experţilor a definitivat direcţiile prioritare de colaborare în vederea aplicării în comun la proiecte europene, menite să îmbunătățească calitatea formării poliţiştilor şi altor categorii de funcţionari publici cu statut special.