Personalităţi notorii ale Academiei „Ştefan cel Mare”. Alexandru Pînzari.

La 7 mai 2016 conducerea şi colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” au adus un omagiu colonelului de poliţie în rezervă Alexandru Pînzari cu ocazia împlinirii a 60 ani de la naştere. La această vîrstă onorabilă sărbătoritul se poate mîndri cu realizările sale personale şi profesionale. Deţine gradul ştiinţific de doctor în drept şi titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar.

În contextul evoluţiei statului de organizare al Academiei, domnul Alexandru Pînzari a gestionat, în calitate de conferenţiar universitar şi şef, activitatea următoarelor catedre: „Management şi informatică”; „Drept poliţienesc”; „Management poliţienesc şi instruire aplicativă”; „Managementul în organele afacerilor interne”. În prezent deţine funcţia de conferenţiar universitar al catedrei „Ştiinţe manageriale şi socio-umane”.
În calitate de profesor titular al disciplinei „Managementul în organele afacerilor interne” a contribuit la pregătirea cadrelor de conducere pentru sistemul MAI şi altor organe de drept. De asemenea s-a manifestat ca un participant activ şi un promotor de idei în cadrul numeroaselor conferinţe ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale, foruri ştiinţifice, simpozioane şi seminare de nivel naţional şi internaţional.
Activitatea ştiinţifică s-a materializat în numeroase lucrări ştiinţifice (circa 30) publicate în reviste, culegeri de articole, monografii şi îndrumări metodice din domeniul jurisprudenţei. Printre cele mai valoroase publicaţii sunt: „Unele aspecte privind interacţiunea şi coordonarea activităţii poliţieneşti în descoperirea infracţiunilor”; „Probleme şi perspective de prevenire şi combatere a criminalităţii”; „Aspecte psiho-sociale în realizarea legii în Republica Moldova privind controlul asupra armelor individuale”; „Direcţiile principale de asigurare a succesului activităţii manageriale a conducătorului”. Domnului Alexandru Pînzari i s-au adresat mulţumiri pentru munca sa asiduă şi aportul adus la dezvoltarea ştiinţelor juridico-manageriale şi instruirea multor generaţii de apărători ai ordinii de drept.