Perfecţionarea cadrelor MAI

În perioada 07-09 octombrie curent, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, au fost organizate cursuri de perfecționare/specializare în domeniile: „Negocierea în situaţii de criză” şi „Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu”, fiind instruiţi 41 angajaţi din cadrul subdiviziunilor MAI.
Scopul primordial al cursurilor a fost dezvoltarea competențelor profesionale şi valorificarea deprinderilor practice pe domeniul de activitate ce vor contribui la consolidarea capacităților instituționale. Procesul de instruire s-a realizat prin diverse metode de instruire de către cadrele didactice ale Academiei, cu ulterioara evaluare pe domeniul de specializare şi eliberarea certificatelor de absolvire.
Audienții cursului au apreciat aportul adus în organizarea și desfășurarea cursului, profesionalismul şi atmosfera constructivă creată pe parcursul instruirii, fiind convinşi de faptul că abilităţile obţinute le vor fi de folos în activitatea profesională.