Participarea şi câştigarea bursei de cercetare pentru elaborarea proiectelor în domeniul electoral

Inspectorul superior, drd. Ghenadie Preţivatîi, asistent universitar al catedrei „Drept polițienesc și securitate publică”, a reprezentat Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM la concursul de burse de cercetare în domeniul electoral, organizat de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC) și a fost declarat unul dintre cei 5 câștigători ai bursei pentru tinerii cercetători, oferite de CICDE.
Proiectul de cercetare – „Etica și responsabilizarea autorităților publice în procesul electoral” urmează să fie redactat împreună cu coordonatorul ştiințific, doctor în drept, profesor universitar Ștefan Belecciu, până în luna octombrie 2021. În lunile noiembrie-decembrie 2021 va avea loc prezentarea publică a lucrării, alături de alte subiecte: discursul de ură în campania electorală, impactul școlii asupra dezvoltării spiritului civic al viitorului electorat, reflectarea alegerilor în mijloacele de informare în masă.
Perspectiva și experiența celorlalți este o sursă valoroasă de inspirație și motivație. Astfel, în anul 2020 Academia „Ştefan cel Mare” a fost reprezentată de masteranda Bejenari Valeria, conducătorul ştiinţific fiind lectorul universitar Ghennadi Epure, cu tema „Reglementări internaţionale şi naţionale ale dreptului de vot şi dreptului de a fi ales”.
Mai multe detalii despre bursele de cercetare le găsiți aici: https://bit.ly/37VEl64.