Participarea la Simpozionul Național de Mediu Țara Abrudului – Aur și Oameni

Recent, un grup de studenţi şi profesori ai Academiei „Ștefan cel Mare” a participat la Simpozionul Național de Mediu Țara Abrudului – Aur și Oameni, din Alba Iulia, România.

O reuniune cu tradiție, aflată la cea de-a VI-a ediţie a fost organizată de Societatea de Geografie din România în parteneriat cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Școala Gimnazială Ciuruleasa și Primăria comunei Ciuruleasa.

Forumul științific a reunit peste 100 de participanți și invitați, inclusiv din Republica Moldova și SUA: profesori universitari din centrele de învățământ superior, profesori de liceu și gimnaziu, doctoranzi, masteranzi, studenți, elevi și alți iubitori ai geografiei și ai mediului.

Simpozionul s-a derulat în trei secțiuni, iar lucrările prezentate au cuprins teme privind protecția și conservarea mediului natural, reabilitarea și amenajarea mediului antropizat și geografie didactică.

Manifestarea științifică a avut și o aplicație practică în orizontul local și o drumeție pe traseul Ciuruleasa – centru – Valea Ciurulesei – Bodrești – Vâlcan – Scrintiuș.

Participarea la acest eveniment a consolidat eforturile țărilor și specialiștilor din domeniul protecției mediului în abordarea problemelor actuale legate de conservarea mediului natural, amenajarea teritoriului și educația geografică. Totodată, întrunirea a servit drept platformă de promovare a cooperării internaționale în domeniul mediului și un generator pentru identificarea unor soluții comune în ceea ce priveşte provocările legate de schimbările climatice și protecția ecosistemelor.

Participarea Academiei „Ștefan cel Mare” la Simpozionul Național de Mediu Țara Abrudului – Aur și Oameni a punctat angajamentul instituției în promovarea aspectelor de conservare a mediului și dezvoltare durabilă, consolidând, totodată, legăturile de colaborare cu alte entități din domeniu la nivel național și internațional.