Participarea la conferinţă

La data 30 octombrie 2013 dl Vasile Florea, profesor universitar al catedrei „Ştiinţe penale”, doctor în drept a participat la conferinţa internaţională ştiinţifico-metodică cu genericul: „Problemele actuale privind învăţământului juridic”, care a avut loc în incinta Academiei MAI din or. Minsk, Belarus. Participanţii la conferinţă au abordat probleme ce ţin de sporirea eficienţei pregătirii profesionale, psihologice, instruirii colaboratorilor organelor de drept, au determinat căile de perfecţionare a cadrului didactic, schimbul de experientă cu alte instituţii de invătăţînt de profil. Subsemnatul a prezentat comunicarea cu genericul „Probleme actuale privind învăţămîntul juridic în Academia „Ştefan cel Mare”.
De menţionat, că relaţiile de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi Academia MAI din or. Minsk sunt stabilite conform protocolului de la data de 18 septembrie 2003.