Participarea angajaților Academiei la Post Forum „Justiţie pentru toţi – Agenda 2030”

În perioada 30 iunie-1 iulie anul curent, angajaţii Academiei – prodecanul Facultăţii drept, ordine publică şi securitate civilă,, dr. în drept, conf. univ., Vitalie Ionaşcu, şeful catedrei „Activitatea specială de investigaţii şi anticorupţie”, dr. în drept, conf. univ., Marin Gherman, asistentul universitar al catedrei „Procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională” Artiom Pilat și asistentul universitar al catedrei „Drept poliţienesc şi securitate publică” Ghenadie Preţivatîi au participat în regim de videoconferință (platforma ZOOM, link: https://us02web.zoom.us/j/87904322067) la Forumul Național Justiție pentru toți – Agenda 2030, eveniment dedicat sectorului justiției, inclusiv organizațiilor societății civile și mediului academic, organizat cu scopul de a valorifica mecanismele de responsabilizare socială și a realiza mai multe parteneriate, pentru a promova eficiența politicilor publice din sistemul justiției, transparența și statul de drept din țară, care susțin în final implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Forumul a trasat obiectivele:

  1. Consolidarea dialogului cu privire la implementarea Obiectivului de dezvoltare durabilă 16 „Pace, justiţie şi instituţii puternice” între reprezentanţii instituţiilor de stat, societatea civilă, partenerii internaţionali şi mass-media.
  2. Evaluarea participativă a gradului de realizare în 2020 a indicatorilor de dezvoltare durabilă relevanţi pentru sectorul justiţiei şi punerea în aplicare a recomandărilor propuse”.

Astfel, pe perioada a două zile de lucru, participanţii au lucrat în trei ateliere de lucru: creşterea accesului la justiţie pentru toţi, reducerea corupţiei, comunităţi sigure şi securizate.

Participanţii acestui forum au supus analizei situaţia actuală, au identificat barierele curente în realizarea ţintelor de dezvoltare durabilă şi au venit cu recomandări de îmbunătăţire a nivelului de implementare a Agendei 2030 în sectorul justiţiei.