Participarea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI la activităţile de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova

Întru marcarea Zilei Memoriei (2 martie), la 28 februarie curent Academia „Ştefan cel Mare” în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Credinţă Patriei” au organizat şi desfăşurat în incinta Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” un „recviem” în memoria conaţionalilor noştri căzuţi cu moarte de erou pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova. În cadrul evenimentului a fost lansat un film documentar realizat de Academia „Ştefan cel Mare” în colaborare cu Asociaţia „Tradiţii Militare” cu titlul „Ecourile Războiului din 1992”.
Printre invitaţi se numără mai multe categorii de persoane care au avut de suferit consecinţele războiului din 1992 dintre care: mame rămase fără feciori; văduve; copii ai căror părinţi au luptat pentru independenţa şi integritatea teritorială a ţării şi părinţi invalizi, cărora le-au fost oferite ajutoare materiale din partea Ministerului Afacerilor Interne, Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi Asociaţiei Obşteşti „Credinţă Patriei”.
La eveniment au fost prezenţi cadrul profesoral-didactic şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.
Activitatea a continuat cu un repertoriu selectat conform tematicii evenimentului.
Conform Planului-scenariu cu privire la activităţile de comemorare celor căzuţi în conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin dispoziţia MAI nr. 10/320 din 25.02.2015, la 02 martie curent studenţii Academiei au asigurat depunerea coşurilor de flori de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne la Plăcile Comemorative din incinta MAI, la Monumentul „Mama îndurerată” al Complexului memorial „Eternitate” şi la Monumentul „Colaboratorilor organelor afacerilor interne căzuţi la datorie” din Parcul municipal „Valea Morilor”.
Întru comemorarea conaţionalilor noştri care şi-au jertfit viaţa pentru ŢARĂ, pentru NEAM, pentru TRICOLOR, 286 de studenţi au desfăşurat la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centrul capitalei un flashmob.
La 3 martie curent angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne dl Ghenadie Ciobanu, şef al secţiei dirijare operativă, pază, acces şi serviciu diurn şi dl Iulian Caţ, şef al secţiei management resurse umane au participat la evenimentul de comemorare a dlui Anatol Popovici, unicul judecător căzut în războiul pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova din primăvara-vara anului 1992. Evenimentul a fost organizat la Şcoala primara nr. 12 „ Anatol Popovici” din sectorul Ciocana al capitalei.
Academia „Ştefan cel Mare” a donat bibliotecii şcolii un lot de carte cu titlul „Tradiţii şi cultură militară” şi CD-ul cu 5 filme promoţionale (Moldova, între tradiţie şi contemporaneitate; Ecoul gloriei militare a neamului românesc în opera lui Mihai Eminescu; Evoluţia flotei militare în perioada domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfînt; Din neam de viteji; Itinerar istoric) realizate de instituţie la subiectul „Valori naţionale în educaţia modernă”.