Participare la conferinţa internaţională

În perioada 4-5 aprilie 2013 la conferinţa internaţională ştiinţifico-practică consacrată zilei mondiale al sănătăţii la Kiev, Ucraina cu genericul „Profilaxia, identificarea şi tratamentul hipertensiunii arteriale” în incinta Universităţii Naţionale de medicină „A. A. Bogomoleţ” a participat dl Fasile Florea, profesor univ., al catedrei „ştiinţe penale”. Dlui a prezentat comunuicarea cu titlul „Practica de urmărire penală şi judiciară în cazul infracţiunilor medicale”. De menţionat, că în cadrul forului ştiinţific au fost abordate următoarele subiecte: strategii actuale de dezvoltare în contextul noi politici europene „Sănătatea-2020”; consolidarea şi reforma sistemului sanătăţii; lupta cu bolile cronice infecţioase şi cele mai periculoase pentru societate; probleme de demografie; managementul; finanţe; bazele juridico-etice ale sănătăţii etc. Participarea reprezentantului Academiei „Ştefan cel Mare” la conferinţă a fost înalt apreciată de către rectorul Universităţii Naţionale de medicină academicianul Vitalie Moscalenco şi va consta o premisă în dezvoltarea relaţiilor bilaterale.