Parteneriat menit să susțină un proces educațional modern care promovează creativitatea studenților

În perioada 13-15 mai 2023, studenții de la ciclul I (anul II de studii), Facultatea ,,Drept, administrație, ordine și securitate publică”, dar și toți cei interesați de problematica activităţii cu colaboratorii confidenţiali, au participat la prelegerile-conferință susținută de către Ianis Valeriu VORTOLOMEI, angajat al Direcţiei investigaţii infracţiuni spălarea banilor şi finanţarea terorismului din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii al IGP al MAI.

De o manieră accesibilă tuturor participanților, Formatorul a oferit tuturor specialiştilor, studenţilor o nouă dimensiune, o nouă posibilitate în înţelegerea şi aprofundarea cunoştinţelor privind munca cu colaboratorii confidenţiali. S-au supus examinării, în mod proporţional, multitudinea de subiecte controversate, de natură teoretico-ştiinţifică, din domeniul Activităţii speciale de investigaţi, minuţios au fost elucidate activităţile ofiţerilor de investigaţii în cadrul organizării activităţii cu colaboratorii confidenţiali, accentul fiind punctat pe prevederile actelor normative departamentale ce vizează actualul subiect.

Studenții au adresat multiple întrebări și au avansat ipoteze proprii ale unor manifestări specifice cu care se confruntă adesea, reieşind din sarcinile şi competenţele autorităţilor ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigaţii. Totodată suportul didactic oferit de dl Vortolomei Ianis poate servi în calitate de impuls teoretico-practic şi de stabilirea de noi parteneriate în pregătirea şi perfecţionarea ofiţerilor de investigaţii, care în activitatea lor cotidiană utilizează diverse măsuri speciale de investigaţii şi metode investigativ-operative, conlucrează cu persoane ce acordă ajutor confidenţial pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, stabilirea, cercetarea şi atragerea la răspundere penală a autorilor infracţiunilor, culegerea informaţiei despre persoanele ce pregătesc, tentează şi/sau comit acţiuni nelegitime împotriva Republicii Moldova şi/sau membrilor societăţii noastre.