ADMITEREA
la Academia „Ștefan cel Mare” 2024

Asociaţia Poliţiştilor Creştini din SUA

21 dec. 2011

în incinta Academiei a avut loc o vizită de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei Poliţiştilor Creştini din SUA, în frunte cu Jim Hammond, şeriful din regiunea Hamilton, statul Tennassee. A fost un schimb de opinii, discuţii, privind instruirea poliţienească, oaspeţii s-au familiarizat cu structura, activitatea Academiei.

Mai multe

„Probleme actuale privind combaterea traficului de femei”

21 dec. 2011

Evenimentul de astăzi a urmărit realizarea unui schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe acumulate, precum şi evaluarea eforturilor întreprinse de organele competente ale statelor participante la procesul prevenirii şi combaterii fenomenului ce a constituit subiectul abordat în cadrul lucrărilor conferinţei.

Mai multe

Concurs pentru suplinirea postului didactic

21 dec. 2011

În temeiul pct.6 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 21.09.2010, se anunţă concurs pentru suplinirea postului didactic: conferenţiar universitar al catedrei „Drept penal” - 1 unitate.

Mai multe

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională la data de 19 aprilie 2011

21 dec. 2011

în incinta complexului hotelier Codru, Academia ,,Ştefan cel Mare”, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu participarea Directoratului General al Drepturilor Omului şi Afaceri Juridice al Consiliului Europei şi cu suportul Fundaţiei „Hanns Seidel”, Germania au organizat Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul ,,Reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi a subpiziunilor subordonate: probleme, soluţii şi perspective de realizare”.

Mai multe

Colaborarea moldo-poloneză

21 dec. 2011

în incinta Academiei a avut loc întrevederea dlui Rector Simion Carp cu E. S. dl Bogumil Luft, Ambasador al Poloniei în Republica Moldova.

Mai multe

Examinarea tezei de doctor în drept

21 dec. 2011

în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată minorului: aspecte juridice şi sociopsihologie”, elaborată de către Bucur Cătălin, doctorand.

Mai multe

Seminar Ştiinţific de Profil

21 dec. 2011

în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor habilitat în drept cu tema „Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal”, elaborată de către Xenofon Ulianovschi, dr., conf. univ., Preşedinte al Colegiului Penal al Curţii de Apel, Chişinău.

Mai multe

Masă rotundă cu privire la prezentarea manualului privind facilitarea exercitării libertăţii la întrunire

2 dec. 2011

La data de 2 decembrie 2011 a avut loc masa rotundă cu privire la prezentarea manualului privind facilitarea exercitării libertăţii la întrunire, organizat de comun acord cu programul Comun al CoE şi UE “Susţinerea democraţiei în Moldova”.

Mai multe