Unele propuneri la planul de acțiuni al MAI pentru anul 2015

28 ian. 2015

Unele propuneri la planul de acțiuni al MAI pentru anul 2015

Mai multe

Informație

19 ian. 2015

În adresa Academiei „Ştefan cel Mare” a parvenit Dispoziţia MAI nr. 30/14 din 19 ianuarie 2015 „Cu privire la asigurarea sporirii calităţii formării profesionale iniţiale şi continue a angajaţilor pentru subdiviziunile MAI ”. Examinând conţinutul acesteia, constatăm neconcordanţa dispoziţiei cu cadrul legal existent în Republica Moldova, iar executarea acesteia în termenul indicat, constituie un risc de încălcare a legislaţiei în vigoare din partea conducerii instituţiei.

Mai multe

165-a aniversare a naşterii lui Mihai Eminescu

16 ian. 2015

La 15 ianuarie 2015 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat un eveniment cultural-educativ consacrat celei de-a 165-a aniversări a naşterii lui Eminescu cu prilejul Zilei Naţionale a Culturii. În R. Moldova Ziua Naţională a Culturii este dedicată marelui poet Mihai Eminescu, personalitate care definește valorile esențiale ale culturii naţionale. Aceasta se sărbătoreşte începând cu anul 2012 când a fost instituită pentru prima dată prin Hotărârea Parlamentului şi are ca scop promovarea culturii naţionale, a valorilor culturale autentice, precum şi a personalităţilor artistice din domeniul culturii.

Mai multe

Conferinţa ştiinţifico-practică "Criminalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi consecinţe”

12 ian. 2015

La data de 06 ianuarie 2015 în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat a doua conferinţă ştiinţifico-practică "Criminalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi consecinţe". Amintim că prima conferinţă în acest vast domeniu de cercetare a avut loc acum doi ani, la 28 februarie 2013.

Mai multe

Vizita expertului european Wolf Wewers (Germania) în Academia „Ştefan cel Mare”

23 ian. 2015

Secvenţe video cu vizita expertului european Wolf Wewers (Germania) în Academia „Ştefan cel Mare”.

Mai multe

A V I Z

19 ian. 2015

La data de 22.01.2015, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a M.A.I., în cadrul şedinţei seminarului ştiinţific de profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Prezentarea spre recunoaştere: teorie, practică experienţe”, elaborată de către doctorandul Iurie Bulai.

Mai multe

Lansarea filmelor promoţionale în cadrul proiectului „Valori naţionale în educaţia modernă”

12 ian. 2015

La 10 ianuarie 2015 în incinta Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei în cadrului proiectului „Valori naţionale în educaţia modernă” a avut loc o prezentare de filme promoţionale de scurt metraj, organizată de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI în colaborare cu Asociaţia Obştească „Tradiţii Militare” şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.

Mai multe

A V I Z

6 ian. 2015

La data de 15.01.2015, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a M.A.I.

Mai multe