Drapelul de luptă - simbol al onoarei, vitejiei şi gloriei militare

27 apr. 2015

Anul curent, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI aniversează 25 de ani de la fondare. Pe parcursul acestei perioade instituţia, de rînd cu Ministerul Afacerilor Interne, a trecut prin mai multe etape de reformare, dar a păstrat subdiviziunile subordonate ce asigură formarea profesională a poliţiştilor. Academia Naţională de poliţie „Ştefan cel Mare” şi Şcoala medie specială de poliţie au fost reorganizate în Academia de poliţie „Ştefan cel Mare”, ulterior în Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Şcoala Republicană de subofiţeri de poliţie a fost reorganizată în Colegiul de poliţie „Dimitrie Cantemir”. A fost înfiinţat Liceul de Cadeţi „Sfîntul Gheorghe”. Toate subdiviziunile enumerate au Drapel de luptă - simbol al onoarei, vitejiei şi gloriei militare.

Mai multe

Masteranzii programului „Securitate şi apărare” ai Academiei militare „Alexandru cel Bun” în Academia „Ştefan cel Mare”

27 apr. 2015

În contextul mobilităţii academice a masteranzilor, la data de 08 aprilie 2015, o grupă academică de Studenţi-masteranzi ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun” s-au aflat în Academia „Ştefan cel Mare”.

Mai multe

Cooperarea internaţională

14 apr. 2015

Extinderea Uniunii Europene a adus schimbări în geografia politică a UE oferindu-i noi oportunităţi de a-şi îmbunătăţi relaţiile existente cu ţările vecine spre Est şi spre Sud. Republica Moldova este determinată de a dezvolta în continuare partneriatul cu ţările vecine spre un beneficiu comun, promovînd securitate, stabilitate şi prosperitate.

Mai multe

Experienţă împărtăşită studenţilor de către avocaţi

30 mart. 2015

La data de 23 martie 2015, Catedra ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane şi Catedra ştiinţe penale au organizat o masă rotundă cu tematica „Reţinerea contravenţională şi reţinerea penală”.

Mai multe

Lectorul Academiei "Ştefan cel Mare" a cîştigat cupa la proba de Maraton

27 apr. 2015

La 26 aprilie 2015 în oraşul Chişinău s-a desfăşurat I-a Ediţie a Maratonului internaţional la care au participat peste 8000 de sportivi şi amatori din 10 ţări. Sportivii au concurat la diferite distanţe: 3 km; 10 km; 21 km şi 42 km 195 m. Lectorul Academiei "Ştefan cel Mare", maior de poliţie Gheorghiţă Vitalie a luat startul la proba de Maraton şi s-a plasat pe prima treaptă a podiumului fiind decorat cu Cupa, diplomă şi diferite cadouri din partea sponsorilor.

Mai multe

Cursanţii Colegiului Naţional de Afaceri Interne ai Academiei de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti în Academia „Ştefan cel Mare”

27 apr. 2015

La data de 21 aprilie 2015 o grupă academică, formată din cursanţii cursului de „Management strategic al afacerilor interne” ai Colegiului Naţional de Afaceri Interne ai Academiei de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti au vizitat Academia „Ştefan cel Mare”.

Mai multe

Masă rotundă studenţească

3 apr. 2015

La data 2 aprilie 2015 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI catedra „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane” de comun cu cercul ştiinţific studenţesc „Areopag” au organizat şi desfăşurat masă rotundă consacrată creării NATO

Mai multe

Conferinţa studenţească interuniversitară

26 mart. 2015

La data 26 martie 2015 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI catedra „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane” de comun cu cercul ştiinţific studenţesc „Areopag” au organizat şi desfăşurat conferinţa interuniversitară studenţească dedicată realizării Unirii Basarabiei cu România din data de 27 martie 1918.

Mai multe