Cursuri în domeniul expertizei tehnice a documentelor

7 feb. 2014

În incinta Academiei „Ştefan cel Mare” începând cu data de 03 februarie 2014 pe o perioadă de patru săptămâni se desfăşoară cursurile de perfecţionare/specializare, a angajaţilor subdiviziunilor MAI din cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare şi Departamentului Poliţiei de Frontieră, în vederea perfecţionării cunoştinţelor teoretice în domeniul expertizei tehnice a documentelor.

Mai multe

Eveniment consacrat distinsului scriitor Leo Butnaru la 65 de ani.

24 ian. 2014

La 23.01.2014, în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, studenţii anului I domeniul „Drept” a Academiei „Ştefan cel Mare” în număr de 30 persoane însoţiţi de şeful bibliotecii generale „Tudor Roşca”, dl Iurie Ţvigunov, au vizitat expoziţia „Spunerea de sine”, eveniment consacrat distinsului scriitor Leo Butnaru la 65 de ani. Expoziţia a propus studenţilor întîlnirea cu poetul, prozatorul şi istoricul literar pentru o discuţie de creativitate şi de cultivare a ideilor din activitatea poetului.

Mai multe

Vizita la Liceul teoretic „Ion Creangă” din satul Coşniţa raionul Dubăsari

24 ian. 2014

Întru promovarea imaginii Academiei „Ştefan cel Mare” şi a Ministerului afacerilor interne la 20.01.2014 dl Ghenadie Ciobanu, şef al Secţiei dirijare operativă, pază, acces şi serviciu diurn al Centrului management operaţional, locotenent-colonel de poliţie şi dl Iulian Caţ, şef al Secţiei management resurse umane, maior de poliţie, au efectuat o vizită în Liceul teoretic „Ion Creangă” din satul Coşniţa raionul Dubăsari, unde au avut întrevedere cu elevii şi cu corpul-profesoral didactic al instituţiei. La finele întrunirii, bibliotecii liceului i-a fost donat un lot de carte cu denumirea „Tradiţii militare, între trecut, prezent şi viitor”. La fine, elevii au fost invitaţi în vizită la Academia „Ştefan cel Mare” de Ziua uşilor deschise, care se va desfăşura în luna aprilie curent.

Mai multe

Masa rotundă cu genericul „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu”

17 ian. 2014

La 15.01.2014 în incinta Bibliotecii Generale „T. Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare” a fost desfăşurată masa rotundă cu genericul „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu”. Acest for a fost organizat cu prilejul marcării 164 ani de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu, prozator şi jurnalist român, socotit de cititori şi de critici - cea mai mare voce poetică din literatura română.

Mai multe

Vizita vicepreşedintelui Comisiei parlamentare "Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică"

5 feb. 2014

Astăzi, 05 februarie 2014, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare "Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică" a efectuat o vizită în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI unde a avut o întrevedere cu Consiliul de administraţie al instituţiei.

Mai multe

„Tîrgul de Oportunităţi pentru elevi”

24 ian. 2014

La 23.01.2014 un grup de studenţi ai anului II domeniul „Pază, protecţie şi securitate” a Academiei „Ştefan cel Mare” au participat la „Tîrgul de Oportunităţi pentru elevi” care a avut loc în incinta Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, organizat de către AIESEC Chişinău. În cadrul evenimentului, Academia „Ştefan cel Mare” a prezentat informaţia pentru tineri şi părinţii acestora despre studiile oferite în cadrul instituţiei. Deasemenea, elevii au fost informaţi despre oportunităţi de studii peste hotare, stagii şi burse, în instituţiile similare de învăţămînt cu care Academie „Ştefan cel Mare” are acorduri de colaborare. Studenţii au repartizat pliantele informative despre Academia „Ştefan cel Mare”.

Mai multe

Masă rotundă cu genericul ”Vasile Florea – 50 ani de activitate profesională şi ştiinţifică”

20 ian. 2014

La data de 17 ianuarie 2014, în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc masa rotundă cu genericul ”Vasile Florea – 50 ani de activitate profesională şi ştiinţifică”. Manifestarea a fost organizată la iniţiativa conducerii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

Mai multe

Exerciţii demonstrative de aplicare a tacticii intervenţiilor poliţieneşti

17 ian. 2014

La 14 ianuarie 2014 în incinta poligonului Academiei „Ştefan cel Mare” s-au desfăşurat exerciţii demonstrative de aplicare a tacticii intervenţiilor poliţieneşti în diferite situaţii complexe de încălcare a ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului.

Mai multe