Ordine şi siguranţă – 2014

Conform prevederilor şi cerinţelor dispoziţiei MAI nr. 4/128int din 02.06.2014 în scopul verificării pregătirii de lupta a subdiviziunilor poliţieneşti la compartimentul interacţiunii în diferite situaţii de criză (evenimente ce ameninţă sau afectează direct ordinea publică), la 06.06.2014 pe poligonul specializat al unităţii militare 1006 „Beriozca” al DTC, au fost desfăşurate aplicaţii tactice, privind asigurarea şi restabilirea ordinii publice în cazul tulburărilor în masă „Ordine şi siguranţă – 2014”, la care au participat subdiviziunile de forţă ale sistemului afacerilor interne. Academia „Ştefan cel Mare” a participat cu un efectiv de 500 persoane (studenţi, ofiţeri, subofiţeri) în cadrul atelierelor de lucru prevăzute de planul scenariu al MAI.