Omagiu marelui Domnitor

La 11 aprilie 2017, elevi din mai multe licee din municipiul Chişinău au vizitat Academia „Ştefan cel Mare”. Acţiunea a avut loc cu prilejul a 560 de ani de la înscăunarea lui Ştefan cel Mare. Întrunirea s-a desfăşurat sub formă de excursie care a inclus mai multe obiective. Angajaţii instituţiei implicaţi în organizarea evenimentului au vorbit tinerilor despre importanţa Marelui Domnitor pentru istoria ţării noastre, au relatat din biografia sa bogată în fapte şi rolul Domniei sale în instruirea generaţiilor de apărători ai ordinii de drept.
Vizitatorii s-au convins că figura Patronului instituţiei este prezentă pretutindeni: în spaţiile şi auditoriile acesteia sub formă de monumente, basoreliefuri, picturi, dar mai ales în calitate de distincţie militară supremă – Ordinul „Ştefan cel Mare”, cu care este decorată Academia.
Elevii au fost impresionaţi şi curioşi să cunoască meritele celui care a fost numit „atletul lui Christ”, noi informaţii despre campaniile militare, lăcaşele sfinte pe care le-a ctitorit etc.
Pentru faptele sale măreţe ce au dat strălucire epocii, ecoul căreia se face simţit până în zilele noastre, Domnitorul a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă Română, cu numele de Ştefan cel Mare şi Sfânt la 20 iunie 1992.